/ Община Бургас
Кметът на Бургас Димитър Николов поиска от областния управител да свика извънредно общо събрание на регионалната ВиК асоциация.

Настояването му е да бъде прецизиран и предварително обявен списък с предвидени за подмяна на тръби улици в годишния план на ВиК дружеството, за да бъде съобразена с него капиталовата програма на местната община.

Целта е да се предвиди финансов ресурс в бюджет 2021 за обновяване там, където ВиК има готовност да извърши най-напред подземната работа, а после общината да преасфалтира и изгради нови тротоари отгоре.

"Така няма да се правят излишни харчове, както и няма да се налага ремонтирана улица отново да бъда разкопана заради ВиК аварии или за подмяна на водопреносната мрежа", каза Николов.

Той допълни, че внася докладна в Общинския съвет, чрез която настоява за промяна в алгоритъма на взаимодействие между институциите, така че ВиК асоциацията да подава предварителна информация за планираните ремонти и инвестиции в Бургас, а не както досега след приемането на бюджета.

"На дневен ред и тази година са изключително важни улици, които Община Бургас има готовност да ремонтира, но те нямат сменена канализационна и водопреносна мрежа.

Асфалтирането може да бъде осъществено, но не и преди смяна на тръбите, тъй като ще е неефективно", обясни кметът.