/ Пресцентър
Какви мерки за намаляване на шума са предприети към момента и какви се предвиждат в перспектива? Този въпрос зададе писмено към администрацията на Бургас общинският съветник Георги Дракалиев.
 
Дракалиев: Роми купуват ток от съседи, санират незаконни къщи


Той обръща внимание, че съществуват многобройни по разнообразие мерки за редукция на шума от пътния, железопътния и въздушния трафик, както и от индустрията и всички останали локални източници.
 
Дракалиев иска да знае причините за превишаване на показателите за шум и кои  са районите, в които тези стоиности са превишени. Той се интересува и кои са приоритетите, които трябва да бъдат решени за това.