/ РИМ Бургас
Приключи анализът на животинските кости от разкопките на крепостта Русокастрон. Откритите от юни до октомври 662 броя такива останки бяха изследвани от археозоолога д-р Георги Рибаров.
 
Стана ясно, че жителите на града през 13-14 век са ядели месо от различни животински видове. Прави впечатление, че цели 25% от общия брой кости  е на диви животни – дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, фазан, лебед.
 
Това показва, че за средновековните хора ловът е бил един сериозен поминък. От особена важност е и откриването на кости от диво говедо – тур, който достига на тегло до 1100 килограма и ловът му е бил много опасен.

От ръката тревненска...

Прави впечатление, че консумираните прасета са предимно 6-8 месечни. От дребните преживни за храна са употребявани  повече овце, отколкото кози. От домашните птици са открити кости на гъска.

Много важна информация е добита от изследването на конските кости. Стана ясно, че те са от селектирани породи, ползвани за езда, а не за теглителна сила. По показатели те се доближават до костите от коне, открити в Царевец.

Това са животни, отглеждани за войскови нужди, и които в никакъв случай не са ползвани в домашните стопанства.