/ Веселин Максимов
Митко Иванов
99642
Митко Иванов
  • Митко Иванов
Много интересна изложба можете да разгледате във фоайето на Областна администрация. Нейното заглавие е „Бургас в европейската картография“ и се състои от редки и непоказвани исторически карти, непознати в България до този момент.

2
netinfo

Съставена е от председателя на Дружеството на художниците Митко Иванов и съдържа първата карта, на която градът е представен като лидер в Залива, както и първата карта на Европа, на която е нанесен Бургас, през XVIII век, за който се е смятало, че Бургас още не е съществувал.

3
netinfo


4
netinfo


Чуйте Митко Иванов: