И малките блокове ще могат да бъдат санирани безплатно
И малките блокове ще могат да бъдат санирани безплатно / netinfo

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, популярна като "безплатното саниране на блокове", се разширява от началото на тази година. С цел постигане на равнопоставеност между всички, в нея вече ще могат да се включат и блокове с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени сгради. Това са т. нар. кооперации от новото строителство, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. За да отговарят на условията, тези кооперации трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г.
Със свое постановление Министерският съвет предвижда изменения и допълнения в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, с които се изменят текстовете, свързани с критериите за допустимост на сградите по програмата. Те вече са публикуван на страницата на МРРБ и на официалния сайт на Община Бургас. Разширява се обхватът на допустимост, като в Програмата се включват жилищни сгради, които отговарят на следните критерии:
- строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г.
Условията за участие не са променени. Необходимо е да бъде учредено Сдружение на собствениците по ЗУЕС и подаване на заявление по образец до Община Бургас.
Всички образци са качени на официалния сайт на Община Бургас. За допълнителна информация може да се консултирате с експертите отговарящи за Програмата на тел. 056 907 294- Община Бургас, както и на следните мобилни телефони:
за к-с "Славейков" , "Изгрев", "Зорница", кв. "Долно езерово" и гр. Българово- Диляна Тодорова- 0889603696;
за ЦГЧ, "Възраждане", "Братя Миладинови" и "Лазур" - Мария Георгиева- 0889607142
за к-с "Меден рудник" и "Победа"- Цветелина Костова - 0889603266