/ Община Бургас
Местният парламент подкрепи предложението на кмета Димитър Николов
След като през последните няколко години Община Бургас обнови осветлението във всички съставни селища, в доста квартали и по протежението на 22 основни улици и булеварди, тя има желанието да продължи нататък.

За целта е изготвен проект, с който да се кандидатства за осигуряване на външно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Това предложение на кмета Димитър Николов получи одобрението на Общинските съветници, съобщиха от Общината.

Кметът на Бургас предлага нова програма за здравните служби в съставните селища

Основната цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност на системата за външното изкуствено осветление чрез технологичното ѝ обновление и модернизация в 4 района: жилищните комплекси „Славейков”, „Лазур”, „Зорница“ и Централна Градска Част.

В резултат от изпълнение на инвестицията ще се подобрят енергийните характеристики, като се постигне най-малко 30 % спестяване на първична енергия. Но едновременно с това значително ще бъде подобрено нивото на осветеност по кварталните улични мрежи.

Предвидените дейности включват пълна подмяна на съществуващите осветителни тела с нови високоефективни източници на светлина, които имат повишени експлоатационни характеристики и повишена ефективност - светодиодни (LED) осветители от последно поколение.

Проектът включва и надграждане на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление в посочения обхват. Той е в унисон със заложения в Програмата за демографско развитие на Бургас стратегически приоритет за осигуряване на ефективна и добра среда за живеене.

Максималната стойност на проектното предложение е до 2 000 000 лева. Съгласно условията за кандидатстване, Община Бургас се задължава за период от 5 години след приключване на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация. Условия и ред за това ще бъдат уредени с допълнително споразумение.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня