/ Община Благоевград
Панорама на университетите, под ръководството на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, се проведе в областния град. Срещата протече с помощта на кариерни консултанти, представители от ЦЛТРДБ.

Участие в панорамата взеха представители от 14 университета от цялата страна. Целта на събитието беше кандидат-студентите от Благоевград, както и техните родители, да се запознаят обстойно с висшите учебни заведения, да получат информация за специалностите и реда за кандидатстване в различните университети.
 

Университетска панорама
Снимка: Община Благоевград


В панорамата бяха представени двата елитни университета в Благоевград - Американски университет в България и ЮЗУ „Неофит Рилски“.  В инициативата се включиха още Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София; Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София; Лесотехнически университет, София; Медицински университет, Плевен; Национална спортна академия „Васил Левски”, София; Нов български университет, София;  Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов; Тракийски университет – Стара Загора; Университет за национално и световно стопанство, София; Университет по хранителни технологии, Пловдив; Химикотехнологичен и металургичен университет, София.

Община Благоевград, съвместно с Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград организират Панорама на университетите  за първи път в Благоевград, като идеята е тя да се превърне в традиционна.