/ Община Благоевград
Съвет на жените ще бъде учреден към община Благоевград. Той ще бъде председателстван от заместник-кмета по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова.

Целта е да бъдат привлечени дами с изявена гражданска позиция, които имат конкретни предложения за подобряване на градската среда на живот и развитие на Благоевград. Желание за членство може да заяви всяка дама, представител на НПО, на бизнеса или гражданин.

Първото заседание на Съвета ще бъде този четвъртък от 17:30 часа в зала 5 на община Благоевград. По време на срещата ще бъдат регистрирани и първите негови представители. Предстои да бъде изготвен и график за последващи срещи, на които ще се обсъждат проблеми и предложения за  подобряване на условията на живот в Благоевград.