Трудова борса
Трудова борса / Снимка: Община Разлог
Обща трудова борса, целяща повишаване на заетостта в различни области, се проведе в Разлог. В събитието, организирано от  Дирекция „Бюро по труда“ - Разлог, взеха участие 10 работодатели, които обявиха 82 работни места в сферата на туризма, строителството, дървопреработването и шивашките услуги. Работодателите проведоха лични срещи с търсещите работа лица, които проявяват интерес към техните предложения и имаха възможността да представят дейността и възможностите си за разкриване на нови работни места.

Директорът на Бюрото в Разлог – Марияна Тренчева представи работодателите и запозна присъстващите безработни лица с възможностите за подобряване на тяхната конкурентноспособност чрез включване в курсове за професионална квалификация.

Стана ясно, че в процентно отношение безработицата спада, като в сравнение с предходните няколко месеца за региона на Разлог тя е спаднала до 16.2 %. Работодателите също отчетоха като полезни трудовите борси, които се организират. Любима Ганджова, административен директор на  хотел в Баня, сподели, че след предишната такава през есента са успели да запълнят на 40 %  обявените от тях позиции.