Сандански представи одобрени проекти по програмата ИНТЕРРЕГ в Гърция
Сандански представи одобрени проекти по програмата ИНТЕРРЕГ в Гърция / netinfo
Проекти, одобрени по програмата ИНТЕРРЕГ, ФАР-ТГС – България Гърция, бяха представени в Серес, Гърция, по време на състоялата се между домакините и община Сандански среща.

Представителите на Дирекция „Евроинтеграция” от българска страна сподели опита си при осъществяването на проекти по програмите за трансгранично сътрудничество. Българските и гръцките носители на програмата изнесоха доклади.

Домакините представиха образователните дейности, вкюлчени в средиземноморската образователна система ЦПО на проект „Междугранично сътрудничество и образователни програми” на окръг Серес. На срещата присъстваха и представители на общините Благоевград, Петрич и Гърчем, както и общините-организатори от Гърция.

Mиналата година две групи от по 10 души от община Сандански бяха на обучение в южната ни съседка по програма, свързана с дизайн и маркетинг на алтернативни туристически пакети.

Проектът бе в полза на български и гръцки безработни граждани и включваше професионално обучение по мярка 2.1 на програмата ИНТЕРРЕГ ФАР-ТГС – България Гърция.