/ община Стара Загора
В Благоевград продължава премахването на излезли от употреба коли, които са изоставени от собствениците им.

Комисия от звено „Oбщинска охрана, обществен ред и сигурност“ съвместно със сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Благоевград установиха и маркираха автомобилите нарушители.

След като собствениците на изоставените автомобили са издирени, им се съставя предписание за преместване на колите и ако те не го изпълнят в определения срок, ще бъдат принудително преместени от лицензиран оператор на специално отредено за това място.

Сумата за възстановяване на разходите, направени по преместването, ще бъдат за сметка на собствениците.

Максималният престой на този паркинг е 14 дни, след което изоставеният автомобил ще бъде разкомплектован.
 
община Благоевград