стара кола
стара кола / iStock/Getty Images
Съкращават се сроковете за премахване на изоставени автомобили във Велико Търново, съобщиха от общинския пресцентър. Новите срокове влизат в сила с промени в нормативната уредба, които предвиждат след прекратяване на регистрацията в срок от три месеца, автомобилите, изоставени върху общински площи или държавни терени да бъдат преместени на площадка за временно съхранение и разкомплектоване. Досега този срок е бил две години.

Моторни превозни средства, паркирани върху подобни терени, чийто знак за годишен технически преглед е изтекъл повече от три месеца от определената дата за нов преглед също ще бъдат репатрирани, досега този срок също е бил две години.

При установяване на изоставени автомобили, отговарящи на горните условия, общинската администрация ще започне процедура по тяхното принудително преместване на общинската площадка. Ако в 14-дневен срок след приключване на тази процедура собствениците не си потърсят автомобила, той ще бъде разкомплектован.