Повишават в ранг благоевградски магистрати
Повишават в ранг благоевградски магистрати / Владимир Ковачев - председател на Районен съд - Благоевград
Председателят на Районен съд - Благоевград Владимир Ковачев депозира предложение за повишаване в ранг "окръжен съдия" и придобиване статут на несменяемост на магистратите Владимир Пензов и Лилия Масева. Предложението ще бъде гласувано на заседание на Висшия съдебен съвет на 12 ноември.

За повишаване в ранг "апелативен съдия", е номиниран и районният съдия в Разлог Емил Божков. Преди месеци той не бе утвърден от ВСС за преминаване на работа в Благоевград, въпреки отличното си представяне на проведен конкурс.

Емил Божков, който е от Благоевград, но е "заточен" повече от 10 години в разложкия съд, атакува решението пред Върховен административен съд, но загуби делото срещу Висшия съдебен съвет.