Отчуждават имоти за АМ Струма
Отчуждават имоти за АМ Струма / Дарик Благоевград, Любима Калпачка, архив

Правителството отчужди имоти и части от селскостопански земи - частна собственост, за изграждането на ЛОТ 2 от автомагистрала "Струма".

Терените, които ще бъдат отчуждени, се намират на територията на общините Благоевград, Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.

Финансирането на процедурата на обща стойност 2 027 544 лв. се осигурява от Агенция "Пътна инфраструктура".

Автомагистрала „Струма” е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа и е част от общоевропейски транспортен коридор №4. Изграждането й ще подобри стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешен трафик и безопасността и сигурността на движението.

Решението на Министерския съвет за отчуждаване на имотите може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.