/ Община Гоце Делчев
Кметът Владимир Москов получи ключовете на изцяло електрически автомобил. Гаранцията на батерията и на автомобила е по 5 години. С новата придобивка, община Гоце Делчев се нарежда сред малкото общини в България, които разполагат с електромобил.

Колата е купена от Община Гоце Делчев по Програмата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд.

С гвардейски спектакъл отбелязват 106 г. от освобождението на Гоце Делчев

Фондът отпуска 20 000 лева субсидия за всеки закупен електромобил, останалата част се финансира от общинския бюджет, за което е взето решение на Общински съвет гр.Гоце Делчев. 

Елктромобилът ще се ползва от Домашен социален патронаж - за разнос на храната на над 400 потребители - хора в неравностойно положение, както и от общинската администрация. 

Общината планира да изгради зарядна станция за електромобили, която станция да се ползва както за зареждане на електромобила, така също и от туристи и посетители на гр.Гоце Делчев. Целта е да се насърчи използването на електромобили като превозни средства щадящи околната среда.

Изцяло електрическите автомобили се характеризират с нулеви емисии на въглероден двуокис и прахови частици. В същото време разходите за електроенергия за изминаване на 100 км са в рамките на около 2,30 - 2,70 лева.