Община Благоевград
Община Благоевград / Снимка: Община Благоевград
На обществено обсъждане ще бъде разгледан годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2017 година. Срещата ще се проведе на 26 юни от 11:00 часа в зала №5 в сградата на Община Благоевград.

Дневният ред на публичното обсъждане се състои от две точки. Първата включва обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2017 година. Втората е представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси. Всеки присъстващ ще може да задава своите въпроси свързани с годишния отчет на Община Благоевград за 2017 година.

Материалите за публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Благоевград www.blgmun.com.