/ Община Банско
За поредна година Община Банско зае място в челната тройка сред българските институции по прозрачност, класирани чрез задълбочено проучване от Програмата за достъп до информация.

Кметът на Банско Георги Икономов с награда от Българската федерация по ски

Това стана ясно по време на годишната пресконференция на неправителствената организация, проведена днес в Прессцентъра на БТА в София, където бяха представени резултатите от годишния одит на интернет страниците на българските институции,

Рейтингите на активната прозрачност за 2019 г. и Картата на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините за 2019 г. Община Банско е на трето място по прозрачност сред българските администрации.

Кметът на Банско с важно съобщение за надвзети данъци

Програма достъп до информация извърши преглед на интернет страниците на всички 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт, в периода февруари - март.

Основната цел, която е изпълнена именно от Община Банско и целия екип на кмета Георги Икономов, е местната власт да изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, как отговарят и на заявления за достъп по електронен път.