/ Община Банско

Кметът на Община Банско Георги Икономов разпространи до гражданите важно съобщение.

Приеха Програмата за развитие на туризма в Банско за 2019 г.

То е във връзка с решение на Конституционния съд, с което е отменен текстът на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, който касае облагането с по-високи данъци на жилищни имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са категоризирани като места за настаняване по Закона за туризма, намиращи се в курортни населени места.

Към момента съществуват различни становища по отношение на това как ще се прилага решението на съда и дали платените към момента данъци за 2019 г. се третират като надвнесени и съответно да се възстановяват или прихващат.

Близо 870 000 лева са събраните средства от туристически данък в Банско

„В тази връзка проведох разговор с Менда Стоянова - председател на комисията „Бюджет и финанси” към 44-то Народно събрание, като нейното мнение е, че в рамките на две седмици ще бъдат внесени и приети промени в Закона за местните данъци и такси, което да реши казуса и даде яснота”, казва кметът на Банско.

Според него технически преизчисляването ще стане в рамките на три работни дни от датата на влизане в сила на решението. Всички заинтересовани страни ще бъдат уведомени по подходящия начин, допълва Икономов.