Математическа гимназия
Математическа гимназия / Снимка: Фейсбук
Общинският съвет прие план-програма за преминаване на едносменен режим на обучение в училищата на територията на община Благоевград. В няколко учебни заведения ще се наложи извършването на строителни дейности за разширяване на базата, други 2-3 училища ще бъдат с намален прием с по една паралелка. Всички бъдещи действия в тази посока са съгласувани на срещи между ръководството на общината и училищните директори. Постигнато е пълно съгласие и затова няма да има проблем с изпълнението на законовите изисквания за преминаване на едносменен режим на обучение.

На последната за тази година сесия на местния парламент стана ясно, че няма да бъдат местени в крайните квартали нито Математическа гимназия, нито Езикова гимназия, каквито спекулации се появяват от време на време в областния център. Гимназиите ще останат в сградата, която ползват и в момента.

Ще бъдат изградени нови 33 класни стаи, за да се осигури едносменен режим на обучение в двете учебни заведения. Постройката ще бъде вдигната в съществуващия терен. Кметът Атанас Камбитов заяви, че строителните дейности не само в тези две гизназии, но и в другите училища, където това се налага, няма да са голяма тежест за общинския бюджет. Огромната част от разходите ще се покрият от Министерството на образованието и науката, а харчовете на общината ще са минимализирани.