/ Община Благоевград
С точност населението на област Благоевград е намаляло с 31 325 души за последните 10 години
В периода между последните две преброявания населението в област Благоевград е намаляло с 31 325 души, съобщиха от Териториално статистическо бюро „Югозапад“.

Данните са от извършеното преброяване на населението от 7 септември до 10 октомври 2021 г. 

Населението в област Благоевград към 7 септември 2021 г. е 292 227 души, което е с близо 10 на сто по-малко, спрямо 2011 г., когато населението в областта е било 323 552 души. 

В процентно съотношение жените в областта са 51,4 на сто от населението, а мъжете – 48,6 на сто. 

От статистическото бюро посочват, че факторите, които оказват влияние върху броя на населението в областта, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция. Намалението на населението в Благоевградско в резултат на естествения отрицателен прираст е 46,5 на сто от общото намаление, останалите 53,5 на сто се дължат на външна миграция или броя на лицата, напуснали областта през периода 2011 – 2021 г. 

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Благоевград са 274, от които 13 градове и 261 села. В градовете живеят близо 174 хил. души или близо 60 процента от населението, а в селата – 118 501 души. В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с около девет процента, а в селата – с малко над 10 процента. 
Статистическите данни сочат, че последно населението в селата е било повече спрямо населението в градовете при преброяването от 1975 г. От 1985 г. насам делът на населението в градовете се увеличава с всяко изминало преброяване. 

Най-населен е областният град Благоевград с население 62,5 хиляди души или 21,4 на сто от населението на областта. Най-малкият град е Мелник с население 161 души, а най-голямото село е Брезница с население 3 394 лица. 

Приблизително една четвърт от населението на областта (23,6 процента) живее в община Благоевград, а най-малка по брой на населението е община Кресна – 4546 души, или 1,6 на сто от населението на областта. Най-гъсто населена е община Благоевград, а най-слабо – община Струмяни. 

По отношение на възрастта продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението, посочват от Териториално статистическо бюро „Югозапад“. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.
БТА