На 1000 мъже в Благоевградско се падат 1045 жени
На 1000 мъже в Благоевградско се падат 1045 жени / netinfo

328 783 души е населението на Благоевградска област към края на 2008 година, като само за община Благоевград хората са 76 394, сочат данните на Териториалното статистическо бюро – Благоевград.

В сравнение с 2007 година жителите на нашата област са с 526 души по-малко. Статистиката сочи, че повечето от хората в Благоевградско са жени – като на 1000 мъже се падат 1045 представителки на нежния пол.

По-голямата част от населението в областта живеят  в градовете – около 51,1%. Хората в трудоспособна възраст в края на 2008 година са 215 052 и в сравнение с предходната те са се увеличили с 369 души.

Жителите, които са прехвърлили трудоспособната възраст са 63 236, което е със 156 по-малко от 2007 година. Намалението се дължи на смъртност, както и на изключването от тази категория поради промяната на възрастовата граница за пенсиониране.

Сред населението под трудоспособна възраст се очертава също тенденция на намаление. Статистиката сочи , че за края на 2008 година в тази графа попадат общо 50 495 души, което със 739 по-малко спрямо предходната година.