Контрольори ще следят за финансовата дисциплина на общинските дружества
Контрольори ще следят за финансовата дисциплина на общинските дружества / снимка: Дарик - Благоевград, Елина Христова, архив

Общинският съвет в Благоевград прие предложението на съветника Анатолий Антов да бъдат назначени ‘контрольори’ в общинските фирми за финансовата 2011 г. Това стана с гласуване на предложените от парламентариста изменения в Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на община Благоевград върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Контрольори ще бъдат назначени само в едноличните дружества със 100 % общинска собственост на капитала. Според приетите изменения на Наредбата, контрольори ще се назначават за срок от една година, заплатата им е 70% от възнаграждението на управителя на дружеството, но не може да надвишава 1000 лв.

Контрольори могат да бъдат физически лица с висше икономическо образование с не по-малко от пет години управленски опит. Гласувана бе промяна в Наредбата, според която възнаграждението на управителя не може да надвишава заплатата на кмета на Общината.

Общинският съвет задължи Председателския съвеет да предложи кандидати за контрольори на всяко от едноличните дружества със 100% общинско участие на следващата сесия.