/ Община Благоевград
Кметът Илко Стоянов настоя за незабавна проверка на собственици на автомобили с неплатен данък МПС за повече от година, преминали ГТП, съобщиха от Общината.

След като изиска проверка на транспортни фирми за задължения към Община Благоевград, кметът Илко Стоянов изпрати спешно писмо до Сектор „КАТ-Пътна полиция“, с което настоява да бъде извършен контрол и на физически лица, притежатели на моторни превозни средства, които не са платили данъците си за повече от една година.

Кметът на Благоевград изиска проверка на транспортни фирми със сериозни финансови задължения към Общината

Направен анализ сочи, че има собственици на автомобили, които въпреки дължим данък за МПС, притежават документ за извършен Годишен технически преглед или ги управляват без да са преминали задължителната процедура.

С искането следва да бъде извършена проверка от органите на МВР за наличието на обстоятелства за прекратяване на регистрация на съответните автомобили - служебно прекратяване и/или спирането им от движение.

Изисканите до този момент проверки са част от система от непрекъсващи мерки, предприети от Община Благоевград, с цел постигане на стабилност на институцията и осигуряване на качествени услуги на гражданите.

Общинска администрация ще продължи да следи за спазване на законодателството от страна на данъчно задължените лица.