Изтича срокът за отстраняване на дефектите по настилката при пътен възел Благоевград
Изтича срокът за отстраняване на дефектите по настилката при пътен възел Благоевград / БГНЕС, архив

Изпълнителят на лот 2 на автомагистрала "Струма" за своя сметка трябва да отстрани дефектите на настилката при пътен възел "Благоевград", като срокът за това изтича днес.

Агенция "Пътна инфраструктура" е определила този срок в писмо до изпълнителя "Консорциум "Струма – Лот 2" на обект "Автомагистрала "Струма", лот 2 "Дупница – Благоевград", от км 322+000 до км 359+483,52 и от изпълнителя се изисква да предприеме всички необходими мерки за отстраняването им.

От АПИ поясняват, че констатираният дефект не е на основното трасе на лот 2, а на отвеждащата връзка от пътен възел "Благоевград" към път III-106 Благоевград – Станке Лисичково.

В случай, че изпълнителят не отстрани дефектите възложителят ще ги отстрани и ще усвои такава сума от Гаранцията за изпълнение на гаранционните задължения, която да покрие направените от възложителя разходи за отстраняването им.