Изследват за йоддефицитни заболявания в Благоевград
Изследват за йоддефицитни заболявания в Благоевград / netinfo
Национално представително проучване за установяване нивото на разпространение на йоддефицитните заболявания сред населението стартира през месец октомври, съобщиха от РИОКОЗ - Благоевград. Проучването ще бъде проведено в областите Благоевград, Враца, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен и София, където има разпространение на йоден дефицит и 2 области без йоден дефицит – Плевен и Варна като контролна група.

Проучването се прави с оглед оценка на ефективността на профилактиката с йодирана сол. Такива представителни проучвания са правени през 1998 и 2003 г.

В Благоевград ще бъдат изследвани 200 ученици, 30 бременни жени и 15 небременни жени в детеродна възраст. Проучването сред учениците ще се проведе в 5 произволно избрани училища - 3 от областния град, 1 в по-малък град и в 1 селско училище. Ще се правят прегледи на щитовидната жлеза, ехография, кръвна и урина проби.