При започването на археологическите проучвания на обект Свети Архангел при село Дъбница, археолозите от Националния исторически музей установиха изключително нагло нарушаване на некропола на селището, съобщиха от музея.

БГНЕС/НИМ

Изкопите са с невиждани размери, направени с тежка земекопна техника, с дължина достигаща до 100-150 метра и дълбочина на места до 1.70 метра.

Задържаха иманяри в Димитровградско

Укрепеното селище в местността Свети Архангел се проучва от екип на музея от 2020 г. При започването на редовните археологически разкопки по целия хълм бяха установени иманярски изкопи, някои от тях на повече от 30 години, а други съвсем пресни.

БГНЕС/НИМ

В процесa на работа обектът беше обезопасен с видео наблюдение, което спря окончателно набезите. Некрополът на селището се намира на около 2-3 км северно от укрепения хълм и се наблюдава от там с просто око.

БГНЕС/НИМ

Досега бяха регистрирани няколко гробни съоръжения, нарушени от иманярска интервенция, но като цяло обекта беше добре запазен. За съжаление поредният акт на иманярите
е унищожил, почти изцяло ранно християнския некропол.

Няколко пъти властите са били уведомявани за набезите както от Националния исторически музей, така и от Регионалния исторически музей в Благоевград, но действия от тяхна страна до този момент няма предприети, съобщават още от НИМ.
БГНЕС