Финландски експерти ще изследват височината на най-високото дърво у нас
Финландски експерти ще изследват височината на най-високото дърво у нас / netinfo

Финландски изследователи, които са на посещение в България за проучване на забележителни дървесни видове в защитените ни територии, ще посетят Национален парк „Рила". Целта им е да се запознаят с най-високото дърво в България - обикновен смърч (Picea abies) в резерват „Парангалица" и с местообитанията на Цар-Борисовата ела (Abies alba subsp. borisii-regis).

Посещението на финландските изследователи Коута Расанен и Дон Уелш в резерват „Парангалица" е съгласувано от Министерството на околната среда и водите. Научно-изследователска цел на експертите е с помощта на лазер да се измери височината на най-високото дърво. Точната информация за него ще бъде публикувана в специализирания сайт на забележителните дървета-рекордьори www.monumentaltrees.com.

Служители на Дирекция „Национален парк Рила" запознаха гостите от Финландия с богатото биологично разнообразие, природните забележителности и специализираните тематични маршрути в парка. Те ще им окажат съдействие при посещението на защитената територия