Декани и професори от Русия на гости на ПИФ
Декани и професори от Русия на гости на ПИФ / netinfo
Среща на деканското ръководство на Правно-историческия факултет с проф. Капустин Яковлевич, декан на Юридическия факултет на Университета за дружба на народите, г-жа Анна Агапеева- заместник-декан по учебната работа, проф. д.ю.н. Татяна Минязева - ръководител на катедра „Наказателно право и процес” и г-н Виктор Глебов-старши преподавател в катедра „Теория и история на държавата и правото” ще се проведе в VI учебен корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Руската делегация е в България по покана на декана на Правно-историческия факултет на Югозападния университет проф. д-р Александър Воденичаров, като цел на посещението е установяване на трайни връзки и запознаване с учебните програми на двете учебни заведения.

Срещата започва на 24 май от 10.00 часа в приемната зала на Правно-историческия факултет.