1000 лева глоба отнесе “Снабдяване, заготовка и монтаж” ООД
1000 лева глоба отнесе “Снабдяване, заготовка и монтаж” ООД / netinfo
1000 лева глоба бе наложена от Басейнова дирекция на “Снабдяване, заготовка и монтаж” ООД, село Покровник за работа на МВЕЦ “Влахи” на река Влахинска, община Кресна през напоителния сезон.

В разрешителното за водоползване на дружеството изрично e спомената забраната за работа на централата през напоителния сезон от 1 юни до 15 септември.

При издаване на разрешително за водоползване, Законът за водите дава възможност за задоволяване на питейно-битовото водоснабдяване на първо място, последвано от напояването, ползване на водните обекти за отдих и рехабилитация и на последно място за производствени нужди.