/ iStock/Getty Images
44 са нанесените щети от мечки, установени от РИОСВ-Смолян през септември, според данни от инспекцията. Увеличението на случаите на нападения на мечки върху селскостопански обекти, според еко инспектори е обичайно в началото на есента.

Групата за бързо реагиране при РИОСВ е издала предложения за обезщетяване на собственици на пчелини, стада и ябълкови градини, пострадали от мечешките набези.

Мечешко трио стресна туристи в Смолянско

Повече случаи на щети от появата на защитените хищни животни се отчитат край селата Триград, Арда и в местността "Лопуха" на няколко километра от Чепеларе.

Стръвницата, действала в района на Триград вече е отстреляна след издадено разрешително. Проблемната мечка, която тревожеше жителите на Арда и околните селища, бе намерена убита с огнестрелно оръжие, за което се води разследване.

Издадено е разрешително за отстрел и на мечка, която има серия от нападения в района на Държавно горско стопанство - Славейно.
БТА