/ община Златоград
Започна ремонт на МБАЛ-Златоград с финансиране по европейската Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г., съобщиха от Общинската администрация.

Общата стойност на проекта е 118 935 лв.

Болницата в Златоград получи нова линейка

Дейностите по проекта предвиждат монтиране на нова дограма, енергоспестяващо осветление, ремонт на помещенията, поставяне на антибактериална подова настилка. Осигурено е финансиране и за доставка но нови мебели.

Ремонтът включва и благоустрояване на централния вход на болничното заведение.
БТА