/ iStock/Getty Images
Приходите, постъпили в офиса на НАП в Смолян са с рекорден ръст от началото на годината, съобщиха от офиса.

Близо 179 млн. лв. са приходите от началото на годината до края на ноември, което е с близо 29 млн. лв. повече от миналогодишните постъпления за същия период. Най-висок ръст се отчита по отношение на приходите от ДДС - 46 процента, а при корпоративния данък увеличението е около 31 на сто.

Спецов: С тези темпове ръстът на приходите през 2021 г. ще надмине очакванията ни

Постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на 2020 г., допълват от НАП-Смолян. Данъчните приходи възлизат над 78 млн. лв, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 30 млн. лв.

Внесеният корпоративен данък за 11-те месеца е над 14 млн. лв. , а 33.5 млн. лв. - ДДС. Приходите от осигурителни вноски са 98 млн. лв.
БТА