/ ThinkStock/Getty Images
Живеещите на ул. „Васил Райдовски“ в кв. "Устово" благодарят на кмета Николай Мелемов за монтирания парапет на улицата, съобщиха от Общината.

Модерна фитнес зала беше открита в ОУ „Юрий Гагарин“ в Смолян

Хората изказват благодарност и на екипа, който е изпълнил професионално и съвестно поставената им задача.

Община Смолян

„Надяваме се и вярваме, че и за в бъдеще ще изпълнявате поетите от вас ангажименти, за което благодарим.

Дариха за болни деца събраните средства от инициативата „Календар на община Смолян -2020 г.”

Продължавайте все така Вие и Вашите служители да работите всеотдайно и добросъвестно за благото на Смолян", казват в писмото си до кмета живеещите на ул. „Васил Райдовски“.