/ iStock/Getty Images
Водата в трите пазарджишки села Ракитово, Костандово и Дорково е годна за питейно-битови нужди към момента на взимане на проби.

Това информира в писмо от 16 ноември до управителя на „ВКТВ“ ЕООД-гр.Ракитово шефката на Регионалната здравна инспекция в Пазарджик д-р Хюля Шериф.

Водата в три населени места в Пазарджишко е негодна за пиене

Взети са контролни проби по микробиологични показатели за трите населени места и резултатите показват, че водата е годна за пиене.

В края на октомври, след анализ на питейната вода от РЗИ-Пазарджик, бе установена нестандартност и микробиологични показатели, мътност и цвят. 
 
Информационна агенция Фокус