Антарктика
Антарктика / Thinkstock/Getty Images
Анализ на атмосферни данни разкри, че замърсяването на Антарктика с озон се увеличава постоянно от 25 години като резултат от естествени и дължащи се на човешка дейност причини, съобщи ЮПИ.

Високо в атмосферата озонът е полезен. Озоновият слой в стратосферата предпазва живота на планетата ни от вредни ултравиолетови лъчи. По ниско - в тропосферата, обаче той е проблем. Там се образува от разграждането на химикали от слънчевата светлина и може да предизвика смог, да дразни белите дробове и гърлата на хората в градовете.

Най-големият айсберг в света се е откъснал от Антарктика

Изследването на атмосферата над Антарктика дава възможност на специалистите да разберат как различните замърсители и парникови газове се движат над Земята и се концентрират в отдалечени места, на хиляди километри от индустриални източници.

За новото изследване Джанараянар Кутипурат от Индийския технологичен институт и колегите му анализират концентрацията на озон в Антарктика, измервана в осем станции от 25 години. Учените установяват постоянно покачване.

Цифровите модели показват, че покачването на озона над Антарктика се дължи както на човешка дейност, така и на естествени причини. Голяма част от увеличението може да бъде обяснено с топящия се сняг и естествено движение на атмосферата.

Учените обаче откриха данни, че значително количество озон идва от съседни райони, като Южна Америка.

"Замърсяването с озон може да засили глобалното затопляне, което е много обезпокоително за района. Той е много чувствителен към промени в климата", каза Кутипурат.
Независимо от произхода на озона, тенденцията е обезпокоителна, подчертават учените. Озонът допринася за глобалното затопляне и може да ускори топенето на плаващия лед.
БТА