/ netinfo
Италианският астрофизик и археоастроном Джулио Мали заключи, че разположението на древните могилни гробници в Китай, в които са положени тленните останки на императори, е свързано със северния небесен полюс, където понастоящем се намира Полярната звезда (алфа от съзвездието Малка мечка), съобщи Сайънс алърт.

Страните на пирамидите, построени по различно време, са ориентирани различно в зависимост от прецесията (промяната на наклона на оста на въртене) на Земята.

Тайните китайски пирамиди (ВИДEО)

За някои китайски управници, сред които Цин Шъхуан, строгата ориентация на гробниците по светлината било символ на величие. Поради тази причина строителите на пирамиди използвали разположението на Слънцето и съзвездия, за да открият посоката на северния небесен полюс.

Космически частици разкриват тайни на египетските пирамиди

При управлението на Цин Шъхуан от 246 г. до 210 г. пр.Хр. разположението на гробниците съвпадало с линията север-юг. При управлението на император Хан Гаодзу от 202 г. до 195 г. пр.Хр. пирамидата се отклонявала с няколко градуса.

Как са били построени египетските пирамиди?

Мали разделил погребалните могили на два основни класа - едни се отклонявали от линията север-юг с по-малко от 1 градус, а други - с 8-14 градуса. По мнението му, причината за това е прецесия, когато земната ос променя посоката си в пространството и в резултат близо до небесните полюси се оказват различни звезди.

Преди няколко хиляди години близо до северния небесен полюс се намирала не алфа от съзвездието Малка мечка, а друга полярна звезда - Кохаб (бета от Малка мечка).

Пет от най-големите мистерии на човечеството (ВИДЕО/СНИМКИ)

Според Мали някои императори решили пирамидите да не бъдат разположени в южна посока, а да демонстрират връзка с вече напусналата северния небесен полюс звезда Кохаб, която дълго била смятана за символ на императорската власт.
БТА