/ Istock
Комисията по петициите към турския парламент е получила молба с искане да бъдат предприети мерки срещу рисковете, произтичащи от арменска АЕЦ на 16 км от турската граница, която е с изтекъл експлоатационен срок, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

В отговор на постъпилото искане комисията, която анализира петициите и жалбите, подадени от граждани до парламента, е съобщила, че е разработен план за спешни действия при радиационна опасност в близкия до атомната електроцентрала турски окръг Ъгдър и са определени принципите за планиране и намеса в случай на авария. Организиран е бил и регионален семинар за опасността от радиационна авария и се полагат усилия за повишаването на осведомеността на хората чрез провеждане на информационни дейности за местните жители.

В координация с Министерството на здравеопазването са били осигурени йодни таблетки, които са разпределени и складирани на необходимите места, информират още от Комисията по петициите. В града е било проведено също така и учение със симулация на радиационна авария.

Министерството на външните работи напомни, отговаряйки на писмото на парламентарната комисия, че АЕЦ Мецамор е под наблюдението на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Министерството посочва, че МААЕ и Европейският съюз са установили, че условията за сигурност на централата не отговарят на съвременните технически стандарти, като Агенцията продължава да полага усилия за отстраняване на слабостите в сигурността, произтичащи от структурните недостатъци на съоръжението.

"Затварянето на дадена атомна електроцентрала е изключително в правомощията на тази държава", подчертава турското МВнР. Ведомството допълва, че Анкара поставя въпроса за заплахите, произтичащи от съоръжението, на конференциите за ядрена безопасност и други съответни платформи, изтъквайки, че "нашият регион и светът не могат да си позволят втори Чернобил и че централата трябва да бъде затворена, за да се премахнат съществуващите рискове". 

В района, който може да бъде засегнат в случай на евентуално замърсяване, се извършва радиологичен мониторинг на околната среда, периодично се вземат проби и се извършват радиологични анализи, при които до момента не са установени негативни последици, посочват още властите.
Мина Димитрова/БТА