/ МВнР
28-ата годишна среща на Съвета на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) започна в Стокхолм с работната вечеря на 1 декември под домакинството на действащия председател на ОССЕ и министър на външните работи на Швеция Ан Линде.
 
Външните министри от 57 държави-участнички в ОССЕ, сред които и министърът на външните работи на България Светлан Стоев, обсъдиха възможностите, които инструментите на организацията дават за разрешаване на конфликти, ефикасността на взимане на решения, както и прилагането на всеобхватната концепция за сигурността в трите измерения от дейността на ОССЕ.
 
"Нерешените конфликти в региона на ОССЕ са сериозно предизвикателство пред европейската сигурност и заплаха за регионалната стабилност и развитие", подчерта външният ни министър. Той акцентира върху необходимостта тяхното разрешаване да се основава на международното право и принципите на териториалната цялост, независимост и суверенитет на държавите в рамките на установените преговорни формати. Министър Стоев посочи, че това е постижимо единствено при наличие на политическа воля и готовност за компромиси.
 
"ОССЕ разполага с необходимия инструментариум, но следва да се работи за по-доброто му прилагане чрез подобряване на ефективността и изграждане на доверие. Организацията и ЕС имат общи интереси в сферата на сигурността и тясното им сътрудничество е необходимо за постигане на устойчиви решения на продължаващите конфликти", допълни той.

Министър Стоев подчерта, че в региона на Западните Балкани дейностите на ОССЕ допринасят значително за утвърждаване на европейските стандарти и ценности, като така подпомагат страните в пътя им към европейска интеграция.
 
Изказвания направиха също държавният секретар на САЩ, външните министри на Русия, Украйна, Великобритания, Босна и Херцеговина, Норвегия и др. Годишната министерска среща продължава днес с пленарни заседания.
МВнР