/ iStock/Getty Images
България е на 72-ро място в света според тазгодишния Индекс за приобщаване за 2019 г. на „Othering & Belonging Institute“. Той е изготвен сред 132 държави в света.

Холандия е най-толерантната страна в света, според доклада, изготвян всяка година от Калифорнийския университет.

Младен Маринов призова за повече толерантност на пътя

Холандия е следвана от Швеция, Норвегия, Португалия, Ирландия, Великобритания, Канада, Финландия, Люксембург и Дания. На върха са още Германия, Австрия, Белгия и Австралия.

От страните в балканския регион Хърватия е на най-предното 13-то място. Следват я Албания (18), Словения (30), Сърбия (40), Босна и Херцеговина (45), България (72), Северна Македония е на 80-то място, а Черна гора на 81-во място.

Най-слабо приобщаващите страни в света са Йемен, Ирак, Судан, Мароко и Руанда.

Индексът за приобщаване е изчерпателен доклад за състоянието на толерантност в световен мащаб. Основните параметри, които се оценяват, са толерантността на гражданите по отношение на пол, увреждане, раса, етническа и религиозна принадлежност и други области.

„Индексът помага да се види не само как страните се развиват в отношенията си една към друга, но и как се справят във времето“, казва съавторът на Индекса Самир Гамбир. „Индия, например, се е понижила в нашата класация от 2016 г., вероятно отчасти поради влошаващото се религиозно сближаване, засилената дискриминация, основана на пола, и намаляващото политическо представителство на малцинствените общности.“

Във време, когато популизмът, ксенофобията и междуобщностните конфликти нарастват в САЩ и по света, разбирането в отделните държави как трябва да насърчават приобщаването, справедливостта и благополучието - и какво трябва да избягват - е по-важно от всякога.

Вторият съавтор Стивън Менендиан казва: „Констатациите на доклада са едновременно обнадеждаващи и отчайващи - напомняне за напредъка и колко повече можем да направим.“ 
БГНЕС