Зимбабве, една от най-бедните страни в света, се бори с недостига на електроенергия.

Работници успяха да премахнат 1,5 милиона тона минни отпадъци от сметище и изградиха слънчева електроцентрала в Зимбабве. Електроцентралата генерира 4,4 мегавата електроенергия на час. Така е решен един от проблемите с недостига на електроенергия и в същото време е избегнато изсичането в дървета, пише Voice of America (VOA).

Според един от мениджърите на соларния проект Таурай Данда сега отпадъците не отиват в близката река. Вместо това се съхраняват на сметището, а водата се рециклира за използване в мината.

Не само еколозите приветстват проекта. 23-годишна майка на дете е една от местните жители, наети да почистват слънчевите панели. „Животът ми се промени. Вече мога да плащам училищните такси на детето си“, казва тя.

Зимбабве е изправена пред проблеми с доставката и достъпа до електроенергия. Недостигът на енергия се влошава и поради сушите в региона. Затова слънчевите електроцентрали могат да посрещнат енергийните нужди чрез използване на чист и възобновяем енергиен източник, предава Voice of America (VOA).
 
Voice of America (VOA)