Оли Рен: Днес не е най-щастливият ден в живота ми
Оли Рен: Днес не е най-щастливият ден в живота ми / netinfo

„Това не е най-приятният ден в живота ми”, така комисарят по разширяването Оли Рен коментира съобщението на ЕК, че България губи 220 милиона евро от предприсъединителната програма ФАР, след като стана ясно, че комисията няма да възстанови отнетата през февруари тази година акредитация на две български агенции по изпълнението на програмата.

България е пример за икономически успех, тя е един много отдаден и конструктивен член на Европейския съюз. Но има и друго измерение - защитата на интересите на данъкоплатците в съюза и коректното управление на европейските фондове”, каза още Рен.

Според Оли Рен мисии на неговата служба, както и мисии на Европейската служба за борба с измамите, са очертали следните недостатъци при усвояване на европейски фондове в България: прекалено високо равнище на нередности, открити и нови, риск от политическа намеса, както и голям брой продължаващи разследвания на ОЛАФ.