/ / iStock/Getty Images
Телескопът ДЕСИ (DESI), който се очаква да направи триизмерна карта на космоса с безпрецедентна точност, започна работа в САЩ, съобщи АФП.

Целта на международния проект е да бъде разбрано по-добре разширяването на Вселената.

Спектроскопичният телескоп е инсталиран в пустинята в Аризона. С него пет години ще бъде изследвано нощното небе, за да бъде уловена и анализирана светлината от 35 млн. галактики от различни епохи на Вселената.

Данните би трябвало да дадат възможност на специалистите да опознаят загадъчната тъмна енергия, на която се приписва все по-бързото разширяване на Вселената, обяснява комюнике на лабораторията "Бъркли", която ръководи програмата. С разширяването на Вселената галактиките се отдалечават. Колкото повече се отдалечават, толкова излъчваната от тях светлина се измества към големите дължини на вълните във видимия спектър, т.е. към червеното. Като анализира енергийното излъчване на галактиките, телескопът ДЕСИ (Dark Energy Spectroscopic Instrument - Спектроскопски инструмент за тъмна енергия) може да измери това изместване към червеното, свързано със скоростта на отдалечаване и така да бъде определено и отстоянието им от Земята.

Тогава специалистите ще могат да създадат 3D карта на Вселената "с безпрецедентни детайли и десет пъти повече спектъра на идентифицираните галактики". ДЕСИ може да събира данни за 5000 спектъра на галактики на всеки 20 минути. 
БТА