/ Guliver/Getty Images
Интерактивна карта показва качеството на въздуха в Европа във всеки конкретен момент, за да помогне в борбата срещу "невидимия убиец", който причинява повече смъртни случаи от катастрофите на пътя, съобщи АФП.
 

screenschot/eaa


Картата "Европейски индекс за качеството на въздуха" беше качена в интернет от Европейската агенция по околната среда и Европейската комисия. Тя показва данни от над 2000 измервателни станции в Европа.
 
Опасен ли е преминалият над Европа облак с ниска радиоактивност?

Точки с различен цвят показват състоянието на въздуха - от зелено до тъмночервено за силно замърсяване. Отчита се най-малко един от основните замърсители - озон, азотен двуокис, серен двуокис, фини прахови частици. Сивите точки са за държавите, които засега не предоставят данни, като Италия и Турция.
 

Замърсяването с фини прахови частици, които навлизат дълбоко в белите дробове, води до сърдечносъдови заболявания, инфаркти, рак. То е причинило почти 400 000 преждевременни смъртни случая в ЕС през 2014 г.
 

screenschot/eaa

БТА