/ БТА
Европейската комисия предварително одобри искането на Гърция за отпускане на 3,64 млрд. евро от Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщи гръцкият в. „Катимерини“.

От определената сума 1,69 млрд. евро ще бъдат безвъзмездни средства и 1,95 млрд. евро – заеми, посочва изданието.

През май Гърция подаде искане до Комисията за получаване на грантове въз основа на изпълнението на 39 основни етапа и три избрани цели. През ноември страната поиска отпускане и на заеми във връзка с постигането на една цел.

Комисията заяви, че Гърция успешно е изпълнила 39 основни етапа и 4 цели, които включват поредица от реформи за повишаване на ефективността на публичната администрация, включително създаване на система за многостепенно управление, която да рационализира разпределението на отговорностите между централната, регионалната и местната власт, както и засилване на борбата с корупцията и контрабандата.

Също така са били изпълнени и реформи за преодоляване на слабостите в градското планиране, насърчаване на повишаването на квалификацията на служителите и безработните и основаване на регулаторен орган, който да позволи по-рационална и ефективна система за управление на отпадъците и по-устойчиво управление на водните ресурси.

Реформите обхващат и въвеждането на справедливи и прозрачни обществени поръчки за услуги за обществен градски и междуградски пътнически транспорт и подобряване на регулаторната рамка за индустриалните паркове.
Анна Нацариду/БТА