/ / iStock/Getty Images
Европейската комисия съобщи, че е решила да създаде стратегически запас от здравно оборудване, като апарати за обдишване и предпазни маски, за да помогне на страните от ЕС в борбата с епидемията от COVID-19.

Оборудването в резерва ще включва техника за интензивни отделения, лични предпазни средства като маски за многократна употреба, ваксини и лекарства, лабораторни консумативи.

Китай ще изпрати повече от 2 милиона защитни маски на ЕС

Резервът ще бъде част от механизма на ЕС за гражданска защита и ще се намира в една или няколко държави от ЕС. Държавата, където се намира резервът, ще отговаря за купуването на оборудването.

ЕК ще финансира 90 на сто от резерва. Центърът за съгласуване на действията в извънредна обстановка ще управлява разпределението на оборудването, за да отива там, където е най-необходимо.

Китай е готов да дари защитни маски, очила и ръкавици на България

Първоначалният бюджет на ЕС за резерва е 50 милиона евро. След като решението влезе в сила утре, държавите, които искат да поддържат резерва, могат да кандидатстват за преки безвъзмездни средства от ЕК. Тези средства покриват 90 на сто от разходите за резерва, а останалите 10 на сто се поемат от държавата, се уточнява в съобщението.
БТА