/ iStock/Getty Images
Европейската комисия представи допълнителни препоръки за действията в зимните месеци на държавите от ЕС в условията на пандемия.

Комисията отново настоява националните мерки за овладяване разпространението на заразата да бъдат съгласувани. Препоръчва се отмяната на въведените противоедипедични ограничения да се основава на научни и статистически данни за разпространението на заразата във всяка страна.

ЕК предлага да се запазят мерките за осигуряване на безопасно разстояние между хората, за изследване и проследяване на контактите на заразените с ковид, за прилагане на карантина при пътувания от страна с висока към страна с ниска заболеваемост.

Комисията препоръчва да се обръне допълнително внимание на въпроса с психическото въздействие на ограниченията, както и да се побърза с изготвянето на националните стратегии за ваксиниране.
БТА