/ iStock/Getty Images
Банката на Русия планира да започне да тества цифрова рубла върху реални клиенти от април 2023 г. и да използва смарт-договори в пилотна платформа за цифрова рубла, заяви първият заместник-председател на Централната банка Олга Скоробогатова.

"Повечето от пилотните банки са с нас и засега изпробват тестови трансакции. Предполагаме, че от април догодина ще можем да започнем пилотни проекти с реални клиенти и реални трансакции.

Също така от април следващата година искаме да опитаме да използваме смарт-договори (Самоизпълняем компютърен код, който се записва в блокчейн — децентрализирана верига от блокове, съхранявани на множество компютри. Той дава възможност за обмяна на активи — пари, акции и други видове собственост директно, без участието на трети лица - бел. ред)", каза тя по време на среща "Регулиране на търговските банки от Банката на Русия".

Както е посочено в материалите на регулатора, обменът на цифрови рубли за чуждестранна валута и отварянето на портфейли за нерезиденти може да започне от 2024 г.