Общината в услуга на всички залага Здравко Милев в управленската си програма за следващия кметски мандат. Програмата бе представена вчера в общински театър Кюстендил. Дискутирани бяха възможностите за нейното осъществяване и потенциалните рискове.

„Успешното общинско управление започва с ясен и постижим идеен и бизнес проект. Подлага се на експертно и гражданско обсъждане и чак след одобрение се предприемат действия за неговото изпълнение“, каза Здравко Милев, който има дълъг професионален управленски опит в банковия и финансов бизнес.

Здравко Милев е независими кандидат за кмет на Кюстендил, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от множество граждани в община Кюстендил, граждански организации и най-старата политическа партия в България - Българска Социалистическа Партия. Гост на събитието бе народният представител Георги Свиленски, член на ИБ на БСП. Той подари на новия кмет на Кюстендил г-н Милев фототипно издание на Търновската конституция и му заръча при никакви обстоятелства да не се отклонява от Върховния български закон. Гостите на събитието дариха от книги за кюстендилските читалищни и училищни библиотеки. 

Кюстендил за култура, а не за общинска корупция бе мотото на събитието. „Това не е само моя лична програма. Тя е плод на експертността и уменията на целия екип, на Инициативния комитет, на кандидатите за общински съветници от листата на БСП, на гражданите на Кюстендил. Всички заедно мислихме и писахме програмата. И ето - вече я изпълнявам“, каза Здравко Милев.

„Един от приоритетите ми е да осигуря крупни инвестиции за развитие на индустрията в общината. По-рано днес посрещнах мои партньори от Виена, за да видят възможностите за инвестиция в плодовопреработвателно предприятие тук. Показах им Кюстендил. Гледат пред себе си планина, парят си ръцете в минералната вода, грее ги слънцето и казват, че тук е прекрасно. И питат: защо живеете зле? Аз не зная какво да им отговоря. Срам ме е да отговоря. Можем да живеем  по-добре, мисля си. Всичко е въпрос на организация и мъдро управление на общинските ресурси. Инвестиции, след тях нови добре платени работни места и ето ти по-спокойни кюстендилци, с по-добро самочувствие. Така се решава демографската криза - с работа за хората да им дава сигурност в утрешния ден. На Кюстендил му трябва дългосрочен стратегически проект за развитие, трябва му конвертируем индустриален, туристически, образователен, културен продукт. Това сам кмета не може да го направи. Всички кюстендилци заедно можем. Решаваме и работим за бъдещето си - нашето, на семействата ни, на нашите деца. Ако искате да сме добре, трябва да се хващаме на работа. Затова да избираме умно - по-доброто на Кюстендил или да си я караме пак както до сега“, заяви Здравко Милев.

„Чест е за всеки един от нас да бъде гост на кандидат за кмет, който ще стане кмет“, каза Георги Свиленски. „Ние виждаме в лицето на Здравко Милев и кандидатите за общински съветници екип, който решава проблемите на общината и затова заставаме зад тях. А в Кюстендилските проблеми са олицетворение на цялото 12-годишно управление на ГЕРБ в страната - ниски доходи, лошо здравеопазване, проблеми в образованието. Прочетох програмата на Здравко и виждам, че той хваща бика за рогата. И вече работи да осигури инвестиции и по-добра работа за хората тук. Тук съм, защото съм сигурен, че след три седмици Здравко ще е кмет на Кюстендил“, заяви Георги Свиленски , член на Изпълнителното бюро на БСП.

Председателят на Общинския съвет на  БСП Росен Димитров дари книгата на Антон Дончев „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терез“ с твърдата убеденост, че Здравко Милев ще остане в историята на Кюстендил като кмет дал ново начало и живот в общината.

„С избора на Здравко Милев ние доказахме ,че кметското място за нас не е самоцел. Припознах Здравко за наш кандидат преди една година, видях възможностите му, контактите, които има в Европа, неговият интелект. Всичко това е добре дошло за нашата община. Кюстендил ще тръгне напред само с една крупна чужда инвестиция, нещо което Здравко гарантира. При тази фрапантна липса на средства в общинския бюджет, стъпка напред от само себе си няма как да се случи. Аз вярвам, че Здравко Милев като родолюбив кюстендилец ще направи много за града. Ние направихме правилният избор, направете го и вие“, призова Росен Димитров.
Сред гостите бе и г-н Паунов. Той предложи в управленската програма да се заложи  изграждането на плодово преработвателно предприятие. „Този проект не само е заложен в програмата, но вече започна и неговата реализация“, отговори Милев.

„За да успеем е нужна промяна в мисленето. Не мислене и работа на парче с цел да се направи нещо за едни пари, а дългосрочно, перспективно мислене и планиране с идея за благоденствието на хората в общината поколения наред. Европейските градове днес мислят за развитието си в перспективата на 2040 г. И ние сме длъжни да изработим нашата стратегия „Кюстендил 2040“, е записано в програмата.

Предвидени са:

Изграждане на индустриален парк „Кюстендил“ с цел оптимизиране на производствените мощности в общината, привличане на инвестиции както чуждестранни, така и вътрешни, налагане и отстояване на екологично съобразно развитие на индустрията в града.

Осигуряване на инвестиционен проект за изграждане на плодово-зеленчуково преработвателно предприятие.

Проектиране на общинска система за управление и ефективно използване на кюстендилската минерална вода.

Довършване на отдавна започнати проекти - язовир „Кюстендил“ с подобектите към него, „Малкия Лувър“ - Кюстендилската художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“.

Изграждане на планински комплекс „Осогово парк“ с модерни съоръжения за планински спортове - ски, планинско катерене, биатлон и др., за туризъм, забавление и отдих.

Модернизация на лесопарк „Хисърлъка“. Проектиране на кабинков лифт и ски влекове.

Облагородяване на градската среда и благоустрояване на прилежащите към общината села.

Ефективно и прозрачно управление на общинските гори.

Ремонт и регулярна поддръжка на улици, тротоари, площадки за игра и паркови пространства, включително и гробищните паркове.

Проектиране и изграждане на модерна, екологична система за градски транспорт, съобразена с транспортните потребности на хората и бизнеса в общината.

Изграждане на ефективна система за движение и паркиране на територията на общината.

Редовно почистване, хигиенизиране и модерно сметосъбиране на територията на общината, включително и коритото на река „Банска“.

Цялостно реновиране на системата за здравеопазване в община Кюстендил.

Организиране на профилактичната здравна грижа и специализирани грижи за възрастните хора и хората в неравностойно положение.

Поддържане и реновиране на детските градини и училища в общината. Установяване на партньорства между училища и университети, както и между училища и бизнес, за да се подпомогне прехода на децата от средно към висше образование и от образование към добре платена работа.

Стимулиране на развитието на културния живот и културните индустрии в Кюстендил и активизиране на културния календар на община Кюстендил.

Възстановяване и грижа за богатото културно-историческо наследство на общината, паметта на Кюстендил.

Реклама и промотиране на кюстендилските богатства.

Здравко Милев обещава, че вратата на кметския кабинет ще бъде отворена за всички. Поема лична отговорност за отстояване на законност и принципност в работата на Кмета, Общинския съвет и администрацията, пълна прозрачност и отчетност на общинското бюджетиране и финансиране, ефективно управление на общината и общинската собственост, дългосрочно планиране, предвидимост и сигурност.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!