Уникални кадри в резервата Сребърна засне японски екип
Уникални кадри в резервата Сребърна засне японски екип / Снимки:РИОСВ Русе

Екип на националната телевизия „ТБС Вижън" - Токио (Япония), засне уникални кадри на територията на резерват „Сребърна".

В рамките на 10 дни от престоя бяха обходени и заснети с висококачествена апаратура колонията на къдроглавия пеликан и местообитанията на защитените видове птици.

За първи път в Сребърна бяха направени подводни снимки на кореновата система на плаващите тръстикови острови и удавената върбова гора.

Особен интерес за екипа на японската телевизия предизвикаха местообитанията на редките защитените растения блестяща млечка и блатно кокиче.

Заснети бяха уникални кадри на улавяне на жертви и процеса на хранене при хищното растение обикновена мехурка.

Уникални кадри в резервата "Сребърна" засне японски екип
netinfo

Консултант на телевизионния екип беше представител на Института за биоразнообразие и екосистемни услуги към БАН. Той отчете много добро състояние на популациите на защитените растения, които в Плана за управление на резервата са посочени с ограничено разпространение.

ТBS Vision Inc., която е дъщерна на водещата TBS (Tokio Broadcasting System Television Inc.), заснема документални филми на обекти на Световното наследство, под закрилата на ЮНЕСКО, част от които е и Биосферен резерват „Сребърна".

Очаква се документалният филм да бъде излъчен в Япония в средата на август, след което ще бъде предоставен на РИОСВ-Русе за некомерсиални цели и работа с деца.