/ DarikNews.bg, архив
Министерството на вътрешните работи (МВР) внедри услуга, осигуряваща достъпа незрящи и хора с увреден слух до Единния европейски номер за спешни повиквания 112.
 
Услугата е факт от края на месец януари т.г. и работи с пълната си функционалност през Интернет чрез мобилно приложение за телефони с мобилни платформи Android, iOS и Windows Mobile, както и стационарни и преносими компютри чрез уеб базирано приложение, достъпно през уеб браузър на адрес 112.mvr.bg.
 
Експерти от районните центрове 112 стартираха обучителни срещи с регионалните структури на Съюза на глухите в България с цел запознаване с нововнедрената услуга, оказване на методическа помощ и съдействие при регистрация и работа с мобилното приложение.
 
За да достигне до всички потребители, бе изработен и информационен клип, илюстриращ възможностите на услугата.
 

Услугата е в изпълнение на транспонираната в българското законодателство Директива 2002/22/ЕО и изискването достъпът до спешния телефон 112 да бъде предназначен за крайни ползватели с увреждания, независимо дали техните специални нужди са предизвикани от увреждания или са свързани със стареенето.